"סמוך על הקול הקטן בראשך שאומר 'זה יהיה מעניין אם..' ואז עשה זאת."