2 משוגעים עוברים ברחוב ,פתאום רואים כתם חום על המדרכה.
משוגע א אומר – תזהר זה כתם חרא אל תדרוך.
משוגע ב' אומר לו: השתגעת ,זה בסך הכל כתם של שוקולד – אל תתרגש!
אחרי שהם רבים כמה זמן , מחליט משוגע ב' לבדוק מה הכתם ,הוא יורד
לריצפה ,טועם – ואז קם ואומר לחברו: וואלה ,אתה צודק – זה חרא ,מזל שלא דרכנו !!!