חשוב לרגע – הנצח מאחוריך, ולפניך שוב נצח, ובין שני תהומות אלה מה הוא ההבדל אם תחייה שלושה ימים או שלושה דורות."