"אין זה מנוגד להגיון להעדיף את הרס העולם כולו על שריטה אחת של אצבעי הקטנה."