"האנטישמים אינם סולחים ליהודים על שיש להם רוח וכסף. אנטישמים – שם אחר ל"כישלונות".