"טבעם של הגברים שהם אדישים זה לזה, טבעם של הנשים שהן אויבות זו לזו."