"האדם צריך להשתמש במילים רגילות להביע דברים בלתי רגילים, אבל הרוב עושים את ההפך."