"נישואים הם נסיון לא מוצלח להפוך תאונה למשהו בר ממשות."