"אזרחים לא צריכים לפחד מהממשלה שלהם, ממשלות צריכות לפחד מהאזרחים שלהן."