"כל אדם הוא יציר התקופה שבה הוא חי, רק מעטים מסוגלים להתרומם מעל לרעיונות של תקופתם."