"לעוף זה ללמוד איך לזרוק את עצמך על האדמה ולהחטיא."