"העולם הוא ספר ענק, אדם שאינו מטייל בו קורא את אותו דף שוב ושוב."