"אדם שלא קורא כלום הוא משכיל יותר מאדם שלא קורא כלום חוץ מעיתונים."