"בסוף אלו לא השנים שבחיים שלך שנספרות אלא החיים שבשנים שלך."