"לעולם אל תעשה משהו שנוגד את מצפונך, אפילו אם המדינה דורשת את זה."