"אתם צוחקים עלי בגלל שאני שונה, אני צוחק עליכם בגלל שכולכם אותו דבר."