כשנשאל הדלאי לאמה מהו לדעתו הדבר המפתיע ביותר באנושות