"ראה חיילך כבנים וילכו אחריך עד העמוקה שבבקעות, ראה אותם כבנים החביבים עליך ויעמדו לימינך עד מוות."