"החקלאי הראשון היה האדם הראשון , וכל האצילות ההיסטורית מושתתת על בעלות על אדמה ועיבודה."