"אם לא נותנים לך להיכנס דרך הדלת , סימן שאתה צריך להיכנס דרך החלון."