"אנחנו מה שאנחנו עושים שוב ושוב, הצטיינות אם כך, אינה פעולה אלא הרגל."