"המושג אנרכיה עומד על שחרור המוח האנושי מהשליטה של הדת ושחרור הגוף האנושי מהכפייה של רכוש; חופש מהשלשלאות והריסון של הממשלה. הוא עומד על סדר חברתי שמבוסס על התארגנות חופשית של אינדיבידואלים."

אנרכיה