מדען אחד גילה חיידק מיוחד, שבכל יום מכפיל את עצמו,
הוא הכניס את החיידק לתוך מבחנה,
וראה שביום ה-26 שהמבחנה מלאה כולה בחיידקים!

החידה היא:
באיזה יום בדיוק, חצי מהמבחנה הייתה מלאה בחיידקים?