"הטרגדיה בחיים היא שאנו נעשים זקנים מוקדם מדי ומחכימים מאוחר מדי."