מי יתן ואלוקים יברך וישמור עליך תמיד,
מי יתן וכל המשאלות שלך יתגשמו,
מי יתן ותמיד תעשה בשביל אחרים,
ותתן לאחרים לעשות בשבילך.
מי יתן ותבנה סולם אל הכוכבים
ותתפס על על כל שלב,
מי יתן שתשאר צעיר לנצח.

מי יתן ותגדל להיות צדקן,
מי יתן ותגדל להיות אמיתי,
מי יתן ותמיד תדע את האמת
ותראה האורות מקיפים אותך.
מי יתן ותמיד תהיה אמיץ,
תעמוד זקוף ותהיה חזק,
מי יתן שתשאר צעיר לנצח.

מי יתן שידיך תמיד יהיו עסוקות,
מי יתן שרגליך תמיד יהיו זריזות,
מי יתן ויהיה לך בסיס חזק
כשרוחות השינוי יגיעו.
מי יתן ובליבך תמיד יהיה אושר,
מי יתן שתמיד ישירו את שירך,
מי יתן שתשאר צעיר לנצח.