"לאלו שנלחמים בשבילם, לחיים יש טעם שהאנשים המוגנים לעולם לא יטעמו."