"סמוך על אלה שמחפשים את האמת, פקפק באלה שאומרים שהם מצאו אותה."