"תהיה צנוע, כי אתה עשוי מאדמה, תהיה אציל כי אתה עשוי מכוכבים."