פילוסופיה אירית

פילוסופיה אירית:
יש רק 2 דברים לדאוג לגביהם, או שאתה בריא או שאתה חולה.
אם אתה בריא, אז אין על מה לדאוג.

אם אתה חולה, יש רק 2 דברים לדאוג לגביהם, או שתבריא או שתמות.
אם אתה מבריא, אז אין על מה לדאוג.

אם אתה מת, יש רק 2 דברים לדאוג לגביהם, או שתלך לגן עדן או שתלך לגיהינום.
אם אתה הולך לגן עדן, אז אין על מה לדאוג.

אבל אם אתה הולך לגיהינום, אתה תהיה כל כך עסוק בללחוץ לחברים שלך ידיים, עד שלא יהיה לך זמן לדאוג.

אז למה לדאוג?