אדם פעם אמר לבודהה

אדם פעם אמר לבודהה, "אני רוצה אושר."

בודהה ענה,

"קודם כל תוריד את 'אני'; זה אגו.

אחר כך תוריד את 'רוצה'; זה חשק.

ועכשיו כל מה שנשאר לך הוא אושר."

בודהה