"מי ששואל הוא טיפש לחמש דקות; מי שלא שואל, נשאר טיפש לנצח."