"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל."