"מחירי האלכוהול התייקרו? עכשיו נצטרך להתמודד עם החיים."