"לפעמים אנשים הם יפים. לא באיך שהם נראים. לא במה שהם אומרים. אלא במה שהם."