"קריירה היא דבר טוב , אבל עם קריירה אי אפשר להתקרבל בלילה."