לא כל מה שניתן לעשות, צריך לעשות.

אל תגידו כל מה שאתם יודעים,
אל תעשו כל מה שאתם יכולים,
אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים,
אל תבזבזו כל מה שיש לכם, כיוון:

זה שאומר כל מה שהוא יודע,
זה שעושה כל מה שהוא יכול,
זה שמאמין בכל מה שהוא שומע,
זה שמבזבז את כל מה שיש לו, לעיתים תכופות:

אומר מה שהוא לא צריך להגיד,
עושה מה שהוא לא צריך לעשות,
שופט דברים שהוא לא ראה,
מבזבז מה שהוא לא יכול להרשות לעצמו.