"אין סודות בהצלחה. זאת התוצאה של הכנה, עבודה קשה ולמידה מטעויות."