"רוב הדברים החשובים בעולם הזה הושגו על ידי אנשים שהמשיכו לנסות כשכבר היה נראה שאין כל תקווה."