"בעולם הזה שום דבר הוא לא בטוח, חוץ מהמוות וממיסים."