"השכלה היא הנשק החזק ביותר שניתן להשתמש בו כדי לשנות את העולם."