"כל מה שאני, או מקווה להיות, אני חייב לאמי המלאכית."