"בדרך כלל שילדים הולכים לישון הם ישנים עם דובון, צ'אק נוריס ישן עם דב אמיתי."