"הפעם היחידה שבה צ'אק נוריס טעה, הייתה כשהוא חשב שהוא עשה טעות."