"כל פעם שצ'אק נוריס מסתכל במראה היא נשברת, אפילו זכוכית לא טיפשה מספיק כדי לעמוד בין צ'אק נוריס לצ'אק נוריס."