"אני עזבתי באהבה, בצחוק ובאמת ובכל פעם שאמת, צחוק ואהבה נשמעים, אני שם ברוחי."