"תאוריית האבולוציה לא קיימת. רק רשימת יצורים שצ'אק נוריס אפשר להם לחיות."