"נשים השואפות להיות שוות לגברים הן חסרות אמביציה."