"היד של צ'אק נוריס היא היד היחידה שיכולה להביס רויאל פלאש."