"אולי לא הלכתי למקום אליו התכוונתי ללכת, אבל נראה לי שהגעתי למקום בו שאני צריך להיות."