"להשתפר זה להשתנות; להיות מושלם זה להשתנות לעתים תכופות."